Zpět

Osvědčení Befähigungsschein

Náš pracovník společnosti CLIQOR, s.r.o. disponuje německým osvědčením Befähigungsschein dle Německých zákonů. Je tímto oprávněn převážet munici, zbraně, střelivo, rozbušky, výbušniny, trhaviny a jiné výbušné materiály na území SRN. Jsme schopni zakázku přepravy výbušnin na území SRN realizovat vlastní flotilou, případně zrealizujeme pouze dozor Befähigungsschein v kabině kamionu při průjezdu spolkovou republikou Německo. V případě kontroly Německým správním ogránem v důsledku přepravy výbušnin podává veškeré informace a náležitosti správním orgánům vždy náš dozor nad přepravou. Podílení se na přepravě výbušnin na území SRN mohou vykonávat pouze osoby s platným čistým trestním rejstříkem a to vydaným jak v České republice, tak i v SRN. Jedná se o celkem komplikovanou záležitost, pro více informací nás neváhejte kontaktovat.