Zpět

Osvědčení a oprávnění o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Na základě úspěšně složených zkoušek v oblasti elektrotechniky dle vyhl. 50/1978 Sb. §6, 7, 8.1, 8.2 do i nad 1000V v objektech třídy A je uvedený pracovník společnosti CLIQOR, s.r.o. oprávněn provádět elektromontážní práce v tomto rozsahu. Dále disponuje oprávněním VP a OO na všech elektrárnách skupiny ČEZ.