Zpět

Přeprava bezpečnostního materiálu.

Společnost disponuje koncesovanou živností pro přepravu bezpečnostního materiálu. Díky této koncesované živnosti jsme oprávněni přepravovat veškerý vojenský materiál jako jsou například: ruční a lafetované střelné zbraně, dělostřelecká výzbroj, zbraňové komplety a zařízení na vypouštění dýmu a plynu, pumy, torpéda, rakety, řízené a neřízené střely, miny, granáty, pyrotechnické prostředky, přístroje a zařízení speciálně vytvořené k manipulaci a odpálení vojenského materiálu, systémy velení a řízení včetně podsystémů, systémy řízení palby, pásová, kolová vozidla, vozidla a kontejnery speciálně vyrobené pro plnění úkolů obrany nebo bezpečnosti státu, radioaktivní prostředky a zdroje ionizujícího záření, toxické chemické látky, výbušniny včetně prachových náplní, zápalné směsi a tekuté nebo pevné pohonné látky, elektronický materiál určený pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, systémy zbraní s využitím směrované energie nebo s kinetickou energií, fotografická, optoelektronická a další zobrazovací zařízení a přístroje speciálně konstruované, speciální zařízení k simulaci a vyhodnocování vojenských situací, další vybavení, zařízení, technologie, a materiály a též jejich speciálně konstruované součásti, speciální díly materiálu neuvedené ve výše uvedeném seznamu, pokud budou nezbytné pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu.