Zpět

Průkaz ADR

Náš pracovník disponuje kompletním průkazem ADR pro přepravu veškerých nebezpečných věcí po silnici a to včetně výbušnin a radioaktivních látek.

1 Výbušné látky a předměty
2 Plyny
3 Hořlavé kapaliny
4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky
4.2 Samozápalné látky
4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
5.1 Látky podporující hoření
5.2 Organické peroxidy
6.1 Toxické látky
6.2 Infekční látky
7 Radioaktivní látky
8 Žíravé látky
9 Jiné nebezpečné látky a předměty
Poskytujeme také komplexní poradenství z hlediska problematiky s naším bezpečnostním poradcem ADR.