Reference

Realizace společnosti CLIQOR, s.r.o.

 • Dozorová činnost elektro včetně koordinačních služeb – rozvodna EPRUII – GIS VVN 110 kV a ACA ZVN 400 kV / období 2016 – 2020,
 • dozorová činnost elektro včetně koordinačních služeb - prořezávky pod vedením VN 22kV a 110kV / období 2016 – 2020,
 • skleník etapa I, ETUI - kompletní realizace elektroinstalace expediční haly, zázemí pro zaměstnance, vratových systémů, ČOV, a ostatní drobné elektroinstalační práce,
 • skleník etapa I, ETUI - komplexní zapojení a zprovoznění NN přívodů pěstebního osvětlení o celkovém příkonu - 5,7MW,
 • skleník etapa I, ETUI – kooperace při spouštění veškeré technologie skleníku, asistence při oživení systému Vialux, oživení a zprovoznění systému osvětlení,
 • činžovní domy Praha 1, 4 – revize a následná oprava závad hromosvodů,
 • skleník Chornice – realizace přívodní kabeláže pěstebního osvětlení - 2,7 MW,
 • skleník Chornice – zhotovení kompletního zemnění a pospojení v rámci výstavby pěstebního osvětlení,
 • zajištění dozorové činnosti Befähigungsschein při přepravách výbušnin, zbraní a munice na území SRN,
 • skleník ETUI - realizace přípojky desinfekční jednotky NOVIRA Infatechnika – včetně propojení, kooperace uvedení do provozu, oživení systému, úpravy a zásah do řídícího systému PLC, nastavení jednotky pro vzdálený přístup,
 • RD Praha – Zbraslav – rekonstrukce elektroinstalace,
 • skleník etapa I, ETUI - montáž a realizace ventilační části sytému skleníků, kalibrace a oprava zařízení systému stínění, oprava systému závlahy Nutriflex,
 • skleník etapa I, ETUI – kompletní provozně servisní činnost / období 2019 – 2020,
 • RD Kadaň – kamerový systém včetně zprovoznění garážových vrat a pojezdové venkovní brány,
 • skleník etapa II, ETUI – zhotovení staveništních rozvaděčů pro realizaci výstavby etapy II.