Zpět

Doprava

 • Na základě řady koncesních povolení a dalších osvědčení provozujeme:

  • činnost odpovědného zástupce v silniční motorové dopravě nákladní nad 3,5t a osobní dopravě pro přepravu více, jak 9. osob,
  • činnost dozoru Befähigungsschein při přepravě výbušnin na území SRN -
   • disponujeme pracovníkem, který složil zkoušku Befähigungsschein v Německém Siegenu. Díky této odborné způsobilosti jsme schopni převozu veškerých výbušnin od munice až po extrémně výbušné látky spadající do třídy 1. dle ADR na území Německa a to buď naší flotilou nebo v součinnosti se smluvním partnerem, kdy smluvní partner dodá řidiče s vozidlem splňující normu EX II, případně EX III a my zajistíme právní stránku přepravy - dozor Befähigungsschein,
  • přeprava výbušnin, radioaktivních materiálů, klinického odpadu a ostatního nebezpečného materiálu, případně i odpadu,
  • přeprava běžného materiálu ať už kusového, kapalného, sypkého nebo nebezpečného.

  • Disponujeme profesionálními řidiči všech skupin, včetně profesního průkazu a kompletního průkazu ADR a to jak v cisternách, tak v kusech.