Zpět

Elektroinstalační práce

 • Rozvody elektro instalace,
  • zásuvkové a světelné obvody,
  • strukturovaná kabeláž (internet, kamerové systémy, přístupové systémy, apod.),
  • silová přívodní kabeláž - ground cables,
  • rozvaděče HDS, RE, RT, RVO, RH, RM, RSP, RK, apod.,
 • smluvní elektro údržba v provozech,
 • vytyčení tras kabelového vedení v zemním provedení,
 • hledání a vytyčení zkratů na zemním kabelovém vedení včetně následné opravy,
 • práce na veřejném osvětlení,
  • výměna výbojek,
  • repase starých svítidel,
  • výměna svítidel za nová,
  • zpracování studie a návrhu nového veřejného osvětlení,
  • zpracování pasportizace veřejného osvětlení,
 • instalace a údržba agronomického osvětlení,
 • instalace nouzového osvětlení nebo osvětlení určeného do výbušného prostředí,
 • kompletní řešení záložních generátorů pro velké provozy až do výše 2000 kVA,
 • instalace a údržba trafostanic (prefabrikovaných i venkovních),
 • instalace, montáž a pronájem staveništních rozvaděčů,
 • konfigurace a zprovoznění frekvenčních měničů,
 • montáže, servis a revize hromosvodů,
 • montáže a servis vratových systémů, těsnících límců pro nakládku kamionů.