Zpět

Projektování, TDI elektro, revize

 • Projektování elektrických zařízení, rozvodů, apod.,
 • technický dozor investora elektro ve výstavbě,
 • dozor elektro při činnostech v ochranných pásmech VN, VVN, ZVN,
 • návrh a výpočet osvětlení dle hygienické normy,
  • vnitřních a venkovních prostor dle ČSN EN 12464,
  • veřejného osvětlení dle ČSN EN 13201,
  • osvětlení sportovišť dle ČSN EN 12193,
 • revize elektrických zařízení.