Zpět

Údržba a oklešťování vegetace v areálech podniků

  • Arboristické zásahy do stromoví,
  • rizikové kácení stromů,
  • odstraňování křovin,
  • frézování náletových dřevin mulčovací frézou,
  • štěpkování klestu,
  • sekání travin, údržba zahrad a nádvoří,
  • další činnosti týkající se údržby zeleně.